DETAIL VIEW
S.NO Title Description
1 Admission Open Postal D.ed / B.ed D.ed. - 1 year postal course  B.ed. - 1 year postal course (SHIKSHA SANAD) BASIC EDUCATION  COURSE CONDUCT BY INDIAN EDUCATION ACADEMY
2 विविध व्यवसाय प्रशिक्षण २०१८ MSTB मार्फत विविध व्यवसाय प्रशिक्षण सुरु करण्यात येत असून त्यामध्ये १) बंदिस्थ शेळीपालन २) सुरक्षा रक्षक ३) काजूप्रक्रिया प्रशिक्षण ४) कापडी बॅग / पर्स बनविणे प्रशिक्षण ५) अंगणवाडी / बालवाडी शिक्षिका प्रशिक्षण हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी करण्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. किंवा फोन द्वारे नाव नोंदणी करावी. (प्रशिक्षणासाठी मर्यादित जागा)